GUIDE FÖR GÄNGADE HÅL

Vår CNC-bearbetningstjänst erbjuder dig möjligheten att enkelt lägga till gängade detaljer i frästa och svarvade delar. Gängorna specificeras i våra automatiska, interaktiva offerter. När offerten returneras, kommer en 3D-vy som visar vilka gängtyper som är möjliga för respektive detalj. Olika gängor (där de är möjliga) eller inga gängor kan väljas för respektive detalj.

Efter beställning skickar vi en orderbekräftelse per e-post med de gängstorlekar som har valts. Kontrollera att orderbekräftelsen stämmer. Vi erbjuder ett begränsat urval av UNF-, UNC-, metriska- och gänginsatser (men vi varken levererar eller installerar gänginsatserna). Se tabellen nedan för alla våra tillgängliga alternativ.

Frästa eller svarvade delar
TGängade hål i frästa delar måste modelleras med rätt diameter och orientation längs någon av de tre huvudaxlarna. Automatiska utvändiga gängor är för närvarande inte möjliga för frästa delar. Observera att det är möjligt (men inte rekommenderat) att få utvändiga gängor på frästa delar, men i detta fall måste gängorna modelleras. Utvändiga gängor bearbetas med våra standard frässkär med plan eller rund ända. Den minsta utvändiga gänga som kan ge acceptabla resultat i vår CNC-bearbetningsprocess är ungefär 1/2-13 (M12). Gängade hål på svarvade delar måste modelleras med rätt diameter och vara axiellt eller radiellt vända. Utvändiga gängor är möjliga på den axiella diametern av svarvade delar. Modellera bara den nominella diametern – inte gängorna.

Obs!

  • Vi kan gänga ett genomgående hål eller en kontinuerlig ytterdiameter från vardera ändan av delen. Om djupet på hålet eller längden på ytterdiametern är längre än vad våra verktyg klarar av, kan vi gänga båda ändarna av detaljen. Förväntningen är att dessa gängor inte är kontinuerliga. Se fliken "maximal räckvidd" i tabellen nedan.
  • Alla gängor är högerhänta. Vänsterhänta gängor, diametrar och gängavstånd som inte visas i tabellen kan för närvarande inte produceras med vår bearbetningsprocess.
  • Det finns en risk att vi inte klarar av att gänga detaljer som hindras av andra delar på stycket eller av vår fastsättning. Om en detalj inte kan gängas, erbjuder vi inga gängalternativ för detaljen i fråga i offerten.
  • Gängade detaljer är inte möjliga för delar som har laddats upp i .STL-format.

Gängalternativen varierar för frästa och svarvade delar, så försäkra dig om att du väljer rätt process i tabellen nedan. Om du har några problem eller frågor ber vi dig vända dig till vår tillämpningsingenjör på [email protected] eller +46 (0) 8 751 10 10.

Standardhål

UNC-GÄNGOR MINSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) STÖRSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) 75 % HÅL BORRSTORLEK (IN.) STÖRSTA GÄNGDJUP (IN.)*
#2-56  0.067  0.074  0.70 0.20
#3-48 0.076 0.084 0.082

0.20

#4-40 0.085 0.094 0.089 0.30
#5-40 0.098 0.104 0.102 0.30
#6-32 0.105 0.114 0.109 0.40
#8-32 0.130 0.139 0.135 0.40
#10-24 0.145 0.156 0.151

0.60

#12-24 0.171 0.181 0.176 0.60
1/4-20 0.196 0.207 0.202 0.65
5/16-18 0.252 0.265 0.259 0.65
3/8-16 0.307 0.321 0.314 1.00
7/16-14 0.360 0.376 0.372 1.00
1/2-13 0.417 0.434 0.426 1.00

 

UNF-GÄNGOR MINSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) STÖRSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) 75 % HÅL BORRSTORLEK (IN.) STÖRSTA GÄNGDJUP (IN.)*
#2-64  0.069  0.075  0.072 0.20
#3-56 0.080 0.084 0.083

0.20

#4-48 0.087 0.099 0.093 0.30
#5-44 0.100 0.104 0.104 0.30
#6-40 0.111 0.119 0.115 0.40
#8-36 0.134 0.142 0.138 0.40
#10-32 0.156 0.164 0.160

0.60

#12-28 0.177 0.186 0.182 0.60
1/4-28 0.211 0.220 0.216 0.65
5/16-24 0.267 0.277 0.272 0.65
3/8-24 0.330 0.340 0.335 1.00
7/16-20 0.383 0.395 0.389 1.00
1/2-20 0.446 0.457 0.452 1.00
         

 

METRISKA GÄNGOR MINSTA MODELLERADE DIAMETER (MM) STÖRSTA MODELLERADE DIAMETER (MM) 75 % HÅL BORRSTORLEK (MM) STÖRSTA GÄNGDJUP (MM)*
M1.6 x 0.35** 1.22 1.32 1.25 3
M2 x 0.4 1.57 1.68 1.60 5.08
M2.5 x 0.45 2.01 2.14 2.05

5.08

M3 x 0.5 2.46 2.60 2.50 7.62
M3.5 x 0.6 2.85 3.01 2.90 10.16
M4 x 0.7 3.24 3.42 3.30 10.16
M5 x 0.8 4.14 4.33 4.20 15.24
M6 x 1.0 4.92 5.15 5.00

16.51

M8 x 1.0*** 6.91 7.16 7 16.51
M8 x 1.25 6.65 6.91 6.80 16.51
M10 x 1.25*** 8.65 8.91 8.75 25.40
M10 x 1.5 8.38 8.68 8.50 25.40
M12 x 1.25*** 10.65 10.91 10.75 25.40
M12 x 1.75 10.00 10.44 10.20 25.40

*Hinder orsakade av andra detaljer på delen, behandling av införing eller fastsättningskrav kan minska det maximala gängdjupet.

** Endast mjuk metall

*** Endast mjuk och hård metall

UNC-GÄNGOR MINSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) STÖRSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) 75 % HÅL BORRSTORLEK (IN.) STÖRSTA GÄNGDJUP (IN.)*

#4-40

0.085 0.094 0.089 0.30
#5-40 0.098 0.106 0.102

0.30

#6-32 0.105 0.114 0.109 0.40
#8-32 0.130 0.139 0.135 0.40
#12-24* 0.171 0.181 0.176 0.50
1/4-20* 0.196 0.207 0.202 0.50

 *On-axis holes only

UNF-GÄNGOR MINSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) STÖRSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) 75 % HÅL BORRSTORLEK (IN.) STÖRSTA GÄNGDJUP (IN.)*

#4-48

0.087 0.099 0.099 0.30
#5-44 0.100 0.108 0.104

0.30

#6-40 0.11 0.119 0.115 0.40
#8-36 0.134 0.142 0.138 0.40
#12-28* 0.177 0.186 0.182 0.50
5/16-24* 0.267 0.277 0.272 0.50
3/8-24* 0.330 0.340 0.335 0.50
7/16-20* 0.383 0.395 0.389 0.50
1/2-20* 0.446 0.457 0.452 0.50

 *On-axis holes only

METRISKA GÄNGOR MINSTA MODELLERADE DIAMETER (MM) STÖRSTA MODELLERADE DIAMETER (MM) 75 % HÅL BORRSTORLEK (MM) STÖRSTA GÄNGDJUP (MM)*

M3 x 0.5

2.46 2.60 2.50 7.62
M3.5 x 0.6 2.85 3.01 2.90

10.16

M4 x 0.7 3.24 3.42 3.30 10.16
M5 x 0.8 4.14 4.33 4.20 10.16
M6 x 1.0* 4.92 5.15 5.00 12.270
M8 x 1.25* 6.65 6.91 6.80 12.70
M8 x 1.0 6.91 7.16 7.01 12.70
M10 x 1.25* 8.64 8.92 8.79 12.70

 *On-axis holes only

 

Gänginsatser

UNC-GÄNGOR MINSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) STÖRSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) 75 % HÅL BORRSTORLEK (IN.) STÖRSTA GÄNGDJUP (IN.)*
#2-56 0.0899 0.0961 0.094 0.30
#3-48 0.1053 0.1104 0.107 0.40
#4-40 0.1175 0.1252 0.120 0.40
#5-40 0.1305 0.1373 0.134 0.40
#6-32 0.1450 0.1527 0.147 0.60
#8-32 0.1708 0.1781 0.173 0.60
#10-24 0.1990 0.2080 0.203 0.65
#12-24 0.2250 0.2340 0.228 0.65
1/4-20 0.2608 0.2704 0.266 0.65
5/16-18 0.3245 0.3342 0.332 1.00
3/8-16 0.3885 0.3987 0.397 1.00
7/16-14 0.4530 0.4639 0.453 1.00
1/2-13 0.5150 0.5313 0.522 1.00

 

UNF-GÄNGOR MINSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) STÖRSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) 75 % HÅL BORRSTORLEK (IN.) STÖRSTA GÄNGDJUP (IN.)*
#2-64 0.0897 0.095 0.093 0.30
#3-56 0.1029 0.104 0.104 0.30
#4-48 0.1166 0.123 0.120 0.40
#6-40 0.1440 0.150 0.147 0.60
#8-36 0.1701 0.177 0.173 0.60
#10-32 0.1968 0.204 0.201 0.65
1/4-28 0.2577 0.265 0.261 >0.65
5/16-24 0.3215 0.329 0.325 1.00
3/8-24 0.3840 0.391 0.388 1.00
7/16-20 0.4483 0.456 0.452 1.00
1/2-20 0.5108 0.519 0.515 1.00

METRISKA GÄNGOR MINSTA MODELLERADE DIAMETER (MM) STÖRSTA MODELLERADE DIAMETER (MM) 75 % HÅL BORRSTORLEK (MM) STÖRSTA GÄNGDJUP (MM)*
M2 x 0.4 2.0879 2.1387 2.11 5.08
M2.5 x 0.45 >2.5476 2.6492 2.60 7.62
M3 x 0.5 3.1090 3.2487 3.18 5.08
M3.5 x 0.6 3.6830 3.7897 3.70 15.24
M4 x 0.7 4.1529 4.3332 4.20 15.24
M5 x 0.8 5.1740 5.3746 5.27 16.51
M6 x 1.0 6.2179 6.4059 6.31 16.51
M8 x 1.25 8.2702 8.4836 8.38 25.40
M10 x 1.5 10.3251 10.5588 10.44 25.40
M12 x 1.75 12.3800 12.6441 12.51 25.40

*Hinder orsakade av andra detaljer på delen, behandling av införing eller fastsättningskrav kan minska det maximala gängdjupet.

UNC-GÄNGOR MINSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) STÖRSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) 75 % HÅL BORRSTORLEK (IN.) STÖRSTA GÄNGDJUP (IN.)*
#2-56 0.0899 0.0961 0.094 0.30
#3-48 0.1053 0.1104 0.107

0.40

#4-40 0.1175 0.1252 0.120 0.40
#5-40 0.1305 0.1373 0.134 0.40
#6-32 0.1450 0.1527 0.147 0.40
#8-32 0.1708 0.1781 0.173 0.40
#10-24* 0.1990 0.2080 0.203 0.50
#12-24* 0.2250 0.2340 0.228 0.50
1/4-20* 0.2608 0.2704 0.266 0.50

*On-axis holes only

UNF-GÄNGOR MINSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) STÖRSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) 75 % HÅL BORRSTORLEK (IN.) STÖRSTA GÄNGDJUP (IN.)*
#2-64 0.0897 0.095 0.093 0.30
#3-56 0.1029 0.109 0.106

0.30

#4-48 0.116 0.123 0.120 0.40
#6-40 0.1440 0.150 0.147 0.40
#8-36 0.1701 0.177 0.173 0.40
#10-32 0.1968 0.204 0.201 0.40
1/4-28* 0.2577 0.265 0.261 0.50
5/16-24* 0.3215 0.329 0.325 0.50
3/8-24* 0.3840 0.391 0.388 0.50
7/16-20* 0.4483 0.456 0.452 0.50
1/2-20* 0.5108 0.519 0.515 0.50

*On-axis holes only

METRISKA GÄNGOR MINSTA MODELLERADE DIAMETER (MM) STÖRSTA MODELLERADE DIAMETER (MM) 75 % HÅL BORRSTORLEK (MM) STÖRSTA GÄNGDJUP (MM)*
M2.5 x 0.45 2.5959 2.6975 2.65 7.62
M3 x 0.5 3.1090 3.2487 3.18

10.16

M3.5 x 0.6 3.6830 3.7897 3.70 10.16
M4 x 0.7 4.1529 4.3332 4.20 10.16
M5 x 0.8 5.1740 5.3746 5.27 10.16
M6 x 1.0* 6.2179 6.4059 6.31 12.70
M8 x 1.25* 8.2702 8.4836 8.38

12.70

*On-axis holes only

Yttergängor, gängbussningar och maximal räckvidd

Endast för svarvade delar.

UNC-GÄNGOR MINSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) STÖRSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) STÖRSTA GÄNGDJUP (IN.)*
#4-40 0.106 0.113 0.22
#5-40 0.119 0.126 0.25
#6-32 0.131 0.139 0.28
#8-32 0.157 0.165 0.33
#10-24 0.182 0.191 0.38
#12-24 0.208 0.217 0.43
1/4-20 0.241 0.251 0.50
5/16-18 0.303 0.314 0.63
3/8-16 0.364 0.376 0.75
7/16-14 0.426 0.439 0.88
1/2-13 0.488 0.501 1.00
5/8-11 0.611 0.626 1.25
3/4-10 0.735 0.751 1.50

 

UNF-GÄNGOR MINSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) STÖRSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) 75 % HÅL BORRSTORLEK (IN.)
#5-44 0.120 0.126 0.25
#6-40 0.132 0.139 0.28
#8-36 0.158 0.165 0.33
#10-32 0.183 0.191 0.38
#12-28 0.209 0.217 0.43
1/4-28 0.243 0.251 0.50
5/16-24 0.304 0.314 0.63
3/8-24 0.367 0.376 0.75
7/16-20 0.428 0.439 0.88
1/2-20 0.491 0.501 1.00
5/8-18 0.615 0.626 1.25
3/4-16 >0.739 0.751 1.50

 

METRISKA GÄNGOR MINSTA MODELLERADE DIAMETER (MM) STÖRSTA MODELLERADE DIAMETER (MM) STÖRSTA GÄNGDJUP (MM)*
M3.5 x 0.6 3.35 3.53 7.00
M4 x 0.7 3.84 4.03 8.00
M5 x 0.8 4.83 5.03 10.00
M6 x 1.0 5.79 6.02 12.00
M8 x 1.25 7.76 8.03 16.00
M8 x 1.0 7.80 8.03 16.00
M10 x 1.5 9.73 10.03 20.00
M10 x 1.25 9.76 10.03 20.00
M10 x 0.75 9.84 10.03 20.00
M12 x 1.75 11.70 12.02 24.00
M12 x 1.5 11.73 12.02 24.00
M12 x 1.25 11.76 12.02 24.00
M12 x 1.0 11.79 12.02 24.00
M14 x 2.0 13.68 14.03 28.00
M14 x 1.5 13.73 14.03 28.00
M15 x 1.0 14.79 15.03 30.00
M16 x 2.0 15.68 16.02 32.00
M16 x 1.5 15.73 16.02 32.00
M17 x 1.0 16.79 17.03 34.00
M18 x 1.5 17.73 18.03 36.00
M20 x 2.5 19.62 20.03 40.00
M20 x 1.5 19.73 20.03 40.00

*Hinder orsakade av andra detaljer på delen, behandling av införing eller fastsättningskrav kan minska det maximala gängdjupet.

For milled part only.

GÄNGOR MINSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) STÖRSTA MODELLERADE DIAMETER (IN.) STÖRSTA GÄNGDJUP (IN.)*
#8-32 0.133 0.137 0.40
#10-32 0.16 0.164 0.60
#12-28 0.186 0.191 0.60
1/4-28 0.227 0.231 0.65
5/16-18 0.271 0.276 0.65
3/8-16 0.331 0.336 1.00
7/16-14 0.396 0.401 1.00
1/2-13 0.452 0.457 1.00

Note: Any countersinks required by the specification for the insert you plan to use should be in the CAD model. Thread size shown is the external thread of the key insert.

Example 1:

This is a cross-section view of a through hole that is threaded from one side. In this case, the hole depth exceeds the reach of the tool. The result is an unthreaded section that is opposite the side selected
 

Example 2:

This is a cross-section view of a through hole that is threaded from one side. In this case, the hole depth does not exceed the reach of the tool. The result is the threads will be formed across the entire length of the hole.

 

Example 3:

This is a cross-section view of a through hole that is threaded from two sides. In this case, the hole depth is too long to reach from one side only. However, it can be reached past the center from either side. If this hole is selected to be threaded from both sides, there will be a discontinuity in the middle of the hole. This means that a bolt can only be threaded to roughly half the depth of the hole.

  

Example 4:

This is a cross-section view of a through hole that is threaded from both sides. This is similar to Example 3, but the hole is longer and the tool can not reach to the center from either side. In this case, the hole will be threaded to the maximum reach from both sides, leaving an un-threaded section in the middle.

 

Example 5:

This is a cross-section view of a blind hole (a hole that has a bottom/doesn’t pass through the part). In this case, the hole is less than the full reach and threading will stop roughly 0.010 in. off the bottom. If the hole is deeper than the tool can reach, threads will be cut as deep as possible.

 

Example 6:

A designer may add a point at the bottom of a blind hole. In most cases, this represents the point left if a pilot hole is drilled with a drill bit. It may also serve a function to their design, or provide an area for chips that are generated during the threading process to fall. If this point is added to the model, the threading will stop roughly 0.010 in. above the start of the point angle. Pilot holes are machined with end mills, not drills, so this feature is not required to be added to the model. If a point at the bottom of a hole is present in a model, then the closest possible replication will be attempted based on the geometry and reach of the end mills used.