Stereolitografi

Stereolitografi (SL) är en industriell process för 3D utskrifter för att tillverka konseptmodeller, mässmodeller och komplexa detaljer med avancerad utformning snabbt, ibland på bara 1 dag . Ett brett utbud material, extrem detaljrikedom och högkvalitativ ytfinish kan uppnås med SL.

Varför ska du välja stereolitografi för ditt 3D-printningsprojekt?

SL är ett utmärkt val för snabb prototyptillverkning och projektdesign som kräver produktion av mycket precisa delar med fina detaljer. Metoden är idealisk för tillverkning av demonstrationsdelar för att möjliggöra validering av konceptidéer och ergonomisk testning.

Datablad för stereolitografimaterial finns i vår Jämförelseguide för material

 

Vad är stereolitografi?


Stereolitografi är en process för 3D-printning process som använder en datorstyrd flyttbar laserstråle som har förprogrammerats med hjälp av ett CAM-/CAD-program. Delarna byggs genom härdning av lövtunna lager flytande harts och en UV-laser som ritar på hartsytan och gör att den omvandlas från ett flytande till ett hårt lager. Denna process kallas för fotopolymerisering.


Hur det fungerar

SL maskinen börjar med att tillverka en stödstruktur, som efterföljs av själva detaljen, med hjälp av en UV-laser som fokuseras på ytan av en uv-härdande vätska.Efter att ett lager har ritats färdigt, flyttar sig platformen ner i vätskan och en bärarm drar över ytan för att lägga på det följande lagret. Processen upprepas lager-för-lager tills bygget är färdigt.

När maskinen är färdig, flyttas de nybyggda komponenterna och tvättas för att ta bort överflödig vätska. Efter att komponenten är ren, tas stödstrukturen bort och komponenterna läggs in i en uv-ugn för att slutgiltigt härda ytan. Den sista fasen i processen är att putsa upp komponenten till den ytfinish kunden önskat. Delar som byggts med SL bör användas så att de utsätts för så lite uv-strålning och fuktighet som möjligt.


3DP Icon
 • 1 till 50+ detaljer
 • Leveras på 1 till 7 arbetsdagar
Bäst lämpad för:
 • mässmodeller
 • form och passning
 • mycket detaljer med hög kvalité

 

 

Titta: Multi Jet Fusion: vad används det till?

För snabba och högklassiga resultat är Multi Jet Fusion (MJF) en 3D-printningsprocess utan motstycke. MJF kan framställa funktionella prototyper och tillverkningsdelar för slutanvändning i nylon på en enda dag, med högklassig ytfinish och fin funktionsupplösning. MJF erbjuder dessutom mer konsekventa mekaniska egenskaper än motsvarande processer med selektiv lasersintring.

MJF använder en bläckstråleskrivare för att upprepat applicera fusionsmedel över en nylonpulverbädd som sedan fusioneras till ett kompakt lager med hjälp av värmeelement. Därmed kan MJF erbjuda komplexa och detaljerade egenskaper. Protolabs erbjuder ett ofyllt Nylon 12-material i kommersiell klass för att skapa hållbara delar. Multi Jet Fusion erbjuder ett snabbt och avancerat sätt att skapa delar på begäran. Se mer i denna korta video.

 

 

Titta: Skillnader i större materialtyper

Att skapa delar med 3D-printning är lättare än någonsin förr och du tillverkar prototyper och gör ändringar i din design på ett snabbt, billigt och intuitivt sätt. Processen erbjuder flera olika slags material, från harts till plastdelar med metallbeläggning, med kombination av styrka med lätthet och flexibilitet.

Vår förmåga att använda direkt metallasersintring (Direct Metal Laser Sintering) gör att vi snabbt och billigt kan erbjuda kraftiga och temperaturbeständiga metalldelar med den precision och kvalitet du kan förvänta dig av Protolabs.

Upptäck mer om de material vi erbjuder med denna korta video.

Design Guidelines: Stereolithography   

Storlek

NORMALRESOLUTION: 736mm x 635mm x 533mm
HÖGRESOLUTION: 247mm x 245mm x 250mm
MIKRORESOLUTION: 127mm x 127mm x 63mm

True Silicone Shore A: 70mm x 130mm x 100mm

 

Lagertjocklek

Normal Resolution: 0.1mm
High Resolution: 0.05mm
Micro Resolution: 0.025mm

Detaljer

Normal Resolution0.25mm for the XY draw plane (0.406mm for the Z build direction)
High Resolution0.13mm for the XY draw plane (0.406mm for the Z build direction)
Micro Resolution0.07mm for the XY draw plane (0.2mm for the Z build direction)

 

För delar som byggs med hög upplösning (High Resolution – HR): Toleranserna för väldesignade delar i X-/Y-riktningen är ± 0,05 mm plus ytterligare ± 0,001 mm/mm; I Z-riktningen ± 0,13 mm plus ytterligare ± 0,001 mm/mm.

För delar som byggs med normal upplösning (Normal Resolution – NR): Toleranserna för väldesignade delar i X-/Y-riktningen är ± 0,1 mm plus ytterligare ± 0,001 mm/mm; I Z-riktningen ± 0,13 mm plus ytterligare ± 0,001mm/mm.

För delar som byggs med mikro upplösning (Micro Resolution – MR): Toleranserna för väldesignade delar i X-/Y-riktningen är ± 0,05 mm plus ytterligare ± 0,001 mm/mm; I Z-riktningen ± 0,13 mm plus ytterligare ± 0,001 mm/mm.

Toleranser förväntas och förverkligas vanligen på väldesignade delar.

Ytstrukturer

OBEHANDLAD På komponenten kvarstår "prickar" eller "stavar" efter stödstrukturen.
NATURLIG Ytor med stödstruktur slipas ner.
STANDARDYTA

Stödda ytor slipas, och hela delen blästras fint för ett enhetligt utseende. Notera att skikten fortfarande är synliga.

Svarta delar i ABS-Like kommer bli lackade efter borttagning av stödkonstruktionerna; om en sista blästring önskas måste detta meddelas när beställningen görs (ytan kommer då att bli grå).

Vår maskinpark inom stereolitografi, omfattar Viper, ProJet och iPro maskiner. Viper och ProJet används för högresolution utskrifter av mindre detaljer. I normal resolution tillverkar maskinerna detaljer snabbt och kostnadseffektivt.

iPro maskinerna används för större mängd eller stora detaljer. Platformen är 736mm x 635mm x 533mm stor och tillverkar mycket noggranna detaljer.

MicroFine™ Grey och MicroFine™ Green

Om du snabbt behöver delar med mikroresolution och fina detaljer som är så pass små som 0,07 mm, finns det inget bättre än våra nya ABS-liknande hartser, MicroFine™ Grey och MicroFine™ Green.

MicroFine™ Grey och MicroFine™ Green

Fördelarna med stereolitografi

 

 • Konkurrenskraftigt pris
 • Utmärkt finish på ytan
 • Duplicerar enkelt komplexa geometrier
 • En av de bästa ytorna för additiva processer

 


Till vad används stereolitografi?

 

Stereolitografi passar bra för tillverkning av precisa prototyper och modeller.

Stereolitografi används med fördel till att skapa precisa 3D-modeller av anatomiska områden på en patient som kan användas som stöd för diagnoser och till förhandsplanering samt design och tillverkning av implantat. Metoden passar även väl för användning i konceptmodeller och skalmodeller.

Stereolitografi används vid prototyptillverkning för att kunna bedöma designen och för validering av delarna. Detta beror på precisionen och metodens förmåga att producera oregelbundna former.

Om du vill se ett exempel på en dela som Protolabs arbetade med och som utnyttjade vår stereolitografitjänst, klicka här.


Vilka materialalternativ finns för stereolitografi?

I motsats till tidigare SL-generationer erbjuder dagens maskiner ett brett urval termoplastliknande material med många olika varianter som imiterar polypropen, ABS och glasfylld polykarbonat. Protolabs erbjuder många varianter av dessa material:

Se valverktyget för stereolitografimaterial

 • Polypropen: En smidig och hållbar harts som imiterar styvt polypropen. Kan klara tuff mekanisk behandling och passar bra för fina detaljer – tvära hörn, tunna väggar, små hål osv.
 • Blandning av polypropen/ABS: Kraftig vit plast som liknar en CNC-bearbetad blandning av polypropen/ABS. Fungerar väl för snap fit-strukturer, hopsättningar och krävande användningsområden.
 • ABS: Olika varianter av ABS-imitationer innefattar en klar harts med låg viskositet som kan ha klar yta, en ogenomskinlig svart plast som blockerar nästan allt synligt ljus till och med vid tunna områden, en klar färglös vattentålig plast som passar bra för linser och flödesvisualiseringsmodeller, samt en harts med mikroresolution som möjliggör tillverkning av delar med extremt fina detaljer och små toleranser.: Olika varianter av ABS-imitationer innefattar en klar harts med låg viskositet som kan ha klar yta, en ogenomskinlig svart plast som blockerar nästan allt synligt ljus till och med vid tunna områden, en klar färglös vattentålig plast som passar bra för linser och flödesvisualiseringsmodeller, samt en harts med mikroresolution som möjliggör tillverkning av delar med extremt fina detaljer och små toleranser.
 • Polykarbonat: Ett keramikfyllt PC-material som ger styrka, hårdhet och temperaturresistans men som kan vara skört.

 

För en mer detaljerad översikt över 3D-printning och stereolitografi ska du läsa vår vitbok om hur man väljer rätt material för 3D-printning.

Läs vår jämförelseguide för material om du vill ha ytterligare information som hjälp för valet av material. Dessutom kan applikationsingenjörerna hos Protolabs hjälpa dig under valet av material och tillverkningsprocess om du behöver det.

Om du vill ha teknisk support kan du ringa Protolabs på +44 (0)1952 683047 eller skicka e-post till: [email protected] för att diskutera de alternativ som är tillgängliga för din design.​


a metal 3D printing technician removes support structures from a DMLS part

Omedelbart pris med gratis tillverkningsanalys

BE OM OFFERT