Selektiv Laser Sintring

Selektiv Laser sintring (SLS) är en industriell process för 3D utskrifter med vilket det tillverkas måttriktiga och funktionella produktionsdelar på 1 till 7 dagar. Ett flertal nylon baserade material finns att använda för hållfasta slutprodukter.

SLS design guidelines kan hjälpa dig förstå möjligheter och eventuella begränsningar.

Vad är selektiv lasersintring?

Selektiv lasersintring (SLS) är en tryckteknik baserad på en pulverbädd. Med laser smälts mycket små nylonpulverbitar ihop och digitalt skivade CAD-modellers geometrier följs lager efter lager, från delens botten uppåt. Efter varje lager sprider en vals ut nytt material över bädden och processen fortsätter tills delen (eller en samling delar) är klar. Efter snabb borstning för att avlägsna extra pulver samt lätt pärlblästring är delarna klara för slutanvändning. Det finns även ett flertal olika finishingprocesser. Eftersom nylon är ett hållbart material med många användningsmöjligheter och eftersom hela volymen i den uppvärmda pulverbädden kan användas till att bygga delar är SLS en favoritmetod för många designer då de vill tillverka mekaniska slutanvändningskomponenter och kommersiella produkter i små volymer.

Varför välja Selektiv Laser Sintring för ditt 3D utskriftsprojekt?

SLS är ideellt för tillverkning av funktionella delar som kräver högre motståndskraft och högre slagstyrka än delar som produceras genom stereolitografi (SL). Vår SLS erbjuder ej samma finish som går att få genom SL. Vi erbjuder ett antal sekundära tjänster för att förbättra ditt 3D-utskrivna projekt eller plätering. Dessa tjänster är tillängliga när man beställer en del tillverkad av Protolabs.

Du kan hitta en SLS materialspecifikation i vår Materialjämförelsetabell

Hur det fungerar

SLS maskinen sintrar varje enskild geometri på en bädd av nylon pulver. Efter att lagren upphetats, sprids ett nytt lager pulver ovanpå det föregående och processen upprepas tills hela körningen är färdig.

När maskinen är färdig, tas hela kammaren med pulver ur maskinen och flyttas till en enhet för att separera delar och osintrat pulver. Efter en preliminär avborstning, blästras detaljerna under tryckluft för att få bort allt överflödigt pulver innan det flyttas till finishing avdelningen för putsning.

3DP Icon
 • 1 till 50+ detaljer
 • Leveras på 1 till 7 arbetsdagar
Bäst för:
 • hållbara prototyper
 • funktionella slutprodukter
 • komplexa geometrier


 

 

Vilken teknik för din plastdel?

Här på Protolabs erbjuder vi många olika banbrytande tekniker för att producera finmekaniska delar av många olika plaster, med en design som passar för dina behov. Med allt från Multi Jet-fusion (Multi Jet Fusion, MJF) till selektiv lasersintring (Selective Laser Sintering, SLS) till stereolitografi kan vi snabbt och exakt skapa de delar du behöver.

Dessutom har du tillgång till vår tekniska support som kan diskutera din design med dig och hjälpa dig välja den idealiska tillverkningslösningen för dig samt visa dig precis vad vi kan göra för att hjälpa dig att uppnå din kreativa vision.

Vill du veta mer om våra banbrytande plasttekniker? Titta på denna video. 

 

Varför är 3D-printning något för mig?

3D-printning skapar en helt ny värld inom tillverkning där du kan skapa komplicerad design av hög klass och precision och få snabbare, mer ekonomiska resultat. Hos oss på Protolabs använder vi den senaste 3D-printningstekniken, inklusive stereolitografi, selektiv lasersintring och direkt metallasersintring för att bygga delar i harts, termoplast och metall.

När du behöver få delar snabbt erbjuder 3D-printning nya möjligheter för det du kan göra. Du bara skickar din design online så kan vi leverera delarna på så kort tid som en enda dag.

Titta på videon för att upptäcka mer om denna spännande nya teknik.


Design Guidelines: Selektiv Laser Sintring   

PA 12 VIT 676mm x 367mm x 564mm
PA 12 40% GLAS FYLLD, PA 11 SVART* 269mm x 320mm x 406mm
PA 12 FLEX SVART 490mm x 490mm x 700mm
PA 12 CARBON FILLED 490mm x 490mm x 740mm
TPU-88A SVART 330mm x 280mm x 440mm

*PA 11 Svart - Suggested maximum dimensions: 200mm x 200mm x 200mm (higher dimensions may increase warping and dimensional inaccuracy risk)

 

LAGERTJOCKLEK  0.1mm
MINSTA STORLEK FÖR DETALJ 0.75mm* / 1.00mm**

* PA 12 Vit, PA 11 Svart
** PA 12 40% Glas Fylld, PA 12 Carbon Filled, TPU-88A

Typiska toleranser för välkonstruerade komponenter är ±0,2mm eller ±0,002mm/mm, vilken som är större.

*För TPU-88A Black kan man förvänta sig en tolerans på ± 0,3 mm plus ± 0,002 mm/mm (för delar i detta material som är större än 100 mm är toleransen ± 0,3 % av den nominella dimensionen)

*For PA 12 Flex Black, tolerance of ± 0,35mm plus ± 0,002mm/mm can be expected (or else, for bigger parts, ± 0,2% of nominal dimension)

NORMAL Blästring med glaskula för att få bort pulver och en jämn yta.
KUNDSPECIFIK
Kundspecifik finish inkluderar primer eller färg på detaljen liksom insatser eller tappar som kan läggas till.

 

Vi använder sPro med stor kapacitet och byggvolym. heldigital scanners och stabil byggprocess. Vi utnyttjar också sPro60 maskiner för att erbjuda alternativa material.


Fördelar med selektiv lasersintring

 

 • Konkurrenskraftigt pris
 • Mycket bra precision i fråga om storlek och form
 • Passar för viss funktionell testning
 • Duplicerar komplexa geometrier enkelt

Till vad används selektiv lasersintring?

 

Selektiv lasersintring används inom många olika branscher och för olika produkter och ändamål.

Metoden är populär för aerodynamiska komponenter, fläktar och mindre turbiner. Inom bilbranschen används den för inre komponenter. För gångjärn, elektriska kapslingar och sportutrustning.

På grund av mångfalden material med många olika egenskaper är metoden också populär för rör inom många branscher, t.ex. bil-, rymdfarts-, medicin-, olje- och gasbranschen.


Att beakta för designen vid användning av selektiv lasersintring

 

 • Lägg till böjningar i hörnen där väggarna möts för att minska påfrestningar
 • En enhetlig väggtjocklek på 1,5 mm till 3,8 mm rekommenderas för att minska krökning under bygget samt risken för förvridning. Ger ökad stabilitet och precision.
 • Lägg in ribbor för minskad förvridning på stora plana områden
 • Om formsprutade delar kan övergjuta metallbussningar för gängade insatser kan man med SLS uppnå motsvarande funktion med insatser som fästs genom varmluftsnitning
 • Var försiktig om du överväger att ha med mycket liten text, den minsta storleken för detaljer är 1 mm. Mycket små teckensnitt har en tendens att bli fyllda med pulver och det gör att siffror och bokstäver blir mindre läsliga. Bättre resultat får man genom att ta med text genom insatser med även här får detaljerna inte vara mindre än 0,5 mm.
 • SLS har en stor byggnadsram och eftersom det inte finns några stödstrukturer kan man använda hela bädden – därmed blir det lätt att ta med flera delar i samma bygge
 • Välj ofylld nylon om du behöver mer ”flex” för den slutliga delen
 • Identifiera kosmetiska ytor när du skickar in din design för att få en offert; teknikerna kan ofta luta delarna lite i kammaren för att delarna ska hållas raka och räta, men detta kan leda till ”trappsteg”
 • PA 11 svart - bra för optiska applikationer på grund av den låga reflektiviteten, döljer även smuts, fett och sot.
 • PA 12 vit - balanserat, ekonomiskt och populärt material för universaländamål.
 • PA 12 40% glasfylld - bra val när man behöver styvhet och temperaturbeständighet men glasfyllningen gör det bräckligt.
 • PA 12 kolfylld - många egenskaper. Fyllning med kolfiber ger olika mekaniska egenskaper, baserat på den beaktade treaxliga riktningen. Jämnare finish än med andra SLS-nylonmateria och bra ytkvalitet.
 • TPU-88A - kombinerar gummiliknande elasticitet och tänjbarhet med bra skavnings- och slagmotstånd. Kan användas till att producera både prototyper och funktionella delar.
 • SLS-materialen tenderar att vara hydroskopiska, dvs. att de absorberar vatten

a metal 3D printing technician removes support structures from a DMLS part

Omedelbart pris med gratis konstruktionsanalys

BE OM OFFERT