Multi Jet Fusion (flerstrålfunktion)

Multi Jet Fusion är en industriell 3D-printningsprocess som framställer funktionella prototyper och tillverkningsdelar för slutanvändning i nylon så snabbt som på 1 dag. De slutliga delarna har högklassig ytfinish, fin funktionsupplösning och mer konsekventa mekaniska egenskaper jämfört med processer som selektiv lasersintring.

Designriktlinjerna för Multi Jet Fusion hjälper dig att förstå kapacitet och begränsningar.

 

Varför ska du välja Multi Jet Fusion för din 3D-printning?

MJF erbjuder material på ingenjörsnivå, med fantastiska egenskaper överlag. Dessutom erbjuder MJF bättre ytfinish, mer konsekventa mekaniska egenskaper och snabbare byggtider. Vi erbjuder ett antal ytterligare Sekundära tjänster som stöd för ditt projekt.

Materialdatablad för Multi Jet Fusion finns i vår jämförelseguide för material (Material Comparison Guide). 

Så här fungerar Multi Jet Fusion

Multi Jet Fusion använder en bläckstråleskrivare för att selektivt använda fusions- och detaljeringsmedel över en nylonpulverbädd. Denna fusioneras sedan till ett kompakt lager med hjälp av värmeelement. Pulver distribueras efter varje lager över bädden och processen upprepas tills delen är klar.

När bygget är klart flyttas hela pulverbädden med inkapslade delar till en bearbetningsstation, där det mesta av det lösa pulvret tas bort med hjälp av en inbyggd dammsugare. Delarna pärlblästras sedan för att ta bort eventuellt kvarvarande pulver innan de slutligen når finishingavdelningen där de färgas svarta för att förbättra deras utseende.


3DP icon Logo
  • 1 till över 50 delar
  • Skickas på 1 till 7 arbetsdagar
Bäst för:
  • delar som kräver konsekventa isotropiska mekaniska egenskaper
  • funktionella prototyper och slutanvändningsdelar
  • komplicerade och organiska geometrier med fina funktioner


 

 

Multi Jet Fusion: Så här används det

För snabba och högklassiga resultat är Multi Jet Fusion (MJF) en 3D-printningsprocess utan motstycke. MJF kan framställa funktionella prototyper och tillverkningsdelar för slutanvändning i nylon på en enda dag, med högklassig ytfinish och fin funktionsupplösning. MJF erbjuder dessutom mer konsekventa mekaniska egenskaper än motsvarande processer med selektiv lasersintring. Se mer i denna korta video. 

 

Varför är 3D-printning något för mig?

3D-printning skapar en helt ny värld inom tillverkning där du kan skapa komplicerad design av hög klass och precision och få snabbare, mer ekonomiska resultat. Hos oss på Protolabs använder vi den senaste 3D-printningstekniken, inklusive stereolitografi, selektiv lasersintring och direkt metallasersintring för att bygga delar i harts, termoplast och metall. När du behöver få delar snabbt erbjuder 3D-printning nya möjligheter för det du kan göra. Du bara skickar din design online så kan vi leverera delarna på så kort tid som en enda dag. Titta på videon för att upptäcka mer om denna spännande nya teknik.


Designriktlinjer

Designriktlinjerna för Multi Jet Fusion innefattar viktiga designsynpunkter för att säkerställa optimal kvalitet samt bättre utseende för delarna och för att minska produktionstiden och -kostnaderna.
Design Guidelines: Multi Jet Fusion

Resources

a metal 3D printing technician removes support structures from a DMLS part

Omedelbart pris med gratis konstruktionsanalys

BE OM OFFERT