Selektiv Laser Sintring

Selektiv Laser sintring (SLS) är en industriell process för 3D utskrifter med vilket det tillverkas måttriktiga och funktionella produktionsdelar på 1 till 7 dagar. Ett flertal nylon baserade material finns att använda för hållfasta slutprodukter.

SLS design guidelines kan hjälpa dig förstå möjligheter och eventuella begränsningar.

Varför välja Selektiv Laser Sintring för ditt 3D utskriftsprojekt?

SLS är ideellt för tillverkning av funktionella delar som kräver högre motståndskraft och högre slagstyrka än delar som produceras genom stereolitografi (SL). Vår SLS erbjuder ej samma finish som går att få genom SL. Vi erbjuder ett antal sekundära tjänster för att förbättra ditt 3D-utskrivna projekt eller plätering. Dessa tjänster är tillängliga när man beställer en del tillverkad av Protolabs.

Du kan hitta en SLS materialspecifikation i vår Materialjämförelsetabell

Hur det fungerar

SLS maskinen sintrar varje enskild geometri på en bädd av nylon pulver. Efter att lagren upphetats, sprids ett nytt lager pulver ovanpå det föregående och processen upprepas tills hela körningen är färdig.

När maskinen är färdig, tas hela kammaren med pulver ur maskinen och flyttas till en enhet för att separera delar och osintrat pulver. Efter en preliminär avborstning, blästras detaljerna under tryckluft för att få bort allt överflödigt pulver innan det flyttas till finishing avdelningen för putsning.


3DP Icon
  • 1 till 50+ detaljer
  • Leveras på 1 till 7 arbetsdagar
Bäst för:
  • hållbara prototyper
  • funktionella slutprodukter
  • komplexa geometrier

SLS Material

Vi erbjuder flertalet 3D material som uppdateras regelbundet för att tillmötesgå våra kunders krav på prototyper och produktiondetaljer. Fyra olika typer av nylon finns tillgängligt för SLS i olika grader av styvhet.

 

BEKANTA DIG MED VÅRA MATERIAL

Design Guide

Vår designguide för SLS tar upp aspekter på konstruktionen som hjälper dig förbättra tillverkningsbarhet, förbättra kosmetisk utseende och minska tillverkningstiden.

 

BEKANTA DIG MED GUIDEN
a metal 3D printing technician removes support structures from a DMLS part

Omedelbart pris med gratis konstruktionsanalys

BE OM OFFERT