Laser sintring av metall

Laser Sintring av metall  (DMLS) är en industriell process för 3D utskrift. Den bygger funktionella metallprototyper och produktionskomponenter på 7 dagar eller snabbare. Det finns ett antal olika metallegeringar att använda.

DMLS design guidelines kan hjälpa dig att förstå möjligheter och eventuella begränsningar.

Varför välja DMLS för ditt 3D utskriftsprojekt?

DMLS material är generellt jämnlikt och ibland även bättre än andra bearbetade material. DMLS är även ideellt när den geometriska strukturen av delen ej är möjlig att skapa genom andra processer. Protolabs kan även producera delar för medicinska appliceringar. Vi erbjuder ett antal sekundära CNC bearbetnings tjänster för att ytterligare förbättra ditt DMLS projekt. Vi erbjuder ett antal ytterligare Sekundära tjänster som stöd för ditt projekt.

Du kan hitta en DMLS materialspecifikation i vår Materialjämförelsetabell

Hur det fungerar

DMLS maskinen börjar men att sintra varje lager skilt för sig. Först byggs stödstrukturen på byggplatformen, därefter själva detaljgeometrin - med en laser fokuserad på en bädd av metallpulver. Efter det föregående lagret är färdigt, flyttar byggplatformen ner och påföljande lager av pulver breds ut på det föregående lagret. Processen upprepas tills hela bygget är färdigt.

Efter att maskinen är färdig, putsas den största delen av pulvret, varefter producerad del och platform värmebehandlas för att lösa eventuella spänningar i materialet. De producerade delarna tas bort från platformen och stödstrkturer putsas bort. Därefter kan komponenterna efterbehandlas. De slutliga delarna är i praktiken 100% kompakt metall..


3DP Icon
  • 1 till 50+ detaljer
  • Leveras på 1 till 7 arbetsdagar
Bäst för:
  • prototyper i produktionsmaterial
  • funktionella slutprodukter
  • att minimera metallkomponenter i en produkt

3D-printad koppar CuNi2SiCr

3D-printade koppardelar ger upphov till en mängd olika möjligheter för designtekniker. Fram till nu behövde den som ville tillverka prototyper eller tillverka en koppardel sannolikt använda sig av CNC-bearbetning

 

Vill du veta mer?

Design Guide

Vår DMLS designguide beskriver fördelar med alternativa konstruktioner vilket hjälper dig förbättra tillverkningsbarhet, förbättra kosmetisk utseende och minska tillverkningstiden.

 

BEKANTA DIG MED GUIDEN
a metal 3D printing technician removes support structures from a DMLS part

Omedelbart pris med gratis konstruktionsanalys

BE OM OFFERT