Tillställningar

Kom och träffa oss på följande mässor för att diskutera konstruktionsfrågor med våra tekniker och lär hur du kan få fördel av att utnyttja ny interaktiv digital tillverkning i din nuvarande och framtida projekt.

Från prototyp till produktion - ENGLESK

Stephen Dyson, Product Marketing Manager for Europe, delar med sig av tekniskt kunnande som rör hantering av övergången mellan prototyp och produktion med digitala tillverkningsmetoder. Han behandlar bland annat följande ämnen: projektomfattning, koncept till prototyp, genomförbarhet för din design, behovsstyrd produktion, synpunkter att beakta i fråga om formar och projektet.
Tillgängligt på begäran