Designtips

Få snabba tips på hur du skapar plast-, metall och elastomerdelar för 3D-printing, CNC-bearbetnings- och formsprutningsprocesser. När du designar med producerbarheten i åtanke kan du snabba upp produktionstiden och minska produktionskostnaderna.

 

Walls in any molded plastic part should be no less than 40 to 60 percent that of adjacent walls, and all should fit within recommended thickness ranges for the selected material.

Walls in any molded plastic part should be no less than 40 to 60 percent that of adjacent walls, and all should fit within recommended thickness ranges for the selected material.

The deep-rib approach (left) shows a box designed with walls as ribs, resulting in higher a cost to machine and polish the mold cavity. With the core-cavity approach (right), the box allows features to be milled with a faster cutter, and is easier to polish. This saves you time and money.

The deep-rib approach (left) shows a box designed with walls as ribs, resulting in higher a cost to machine and polish the mold cavity. With the core-cavity approach (right), the box allows features to be milled with a faster cutter, and is easier to polish. This saves you time and money.

Väsentligt om design - Formsprutning

Vi har sammanfattat våra viktigaste tillverkningstips i tre nedladdningsbara designhandböcker om gjutning. Var och en av dessa behandlar förbättrad producerbarhet, minskade produktionskostnader genom design, materialval och annat.


Abonnera dig till vårt månatliga designtips

Protolabs har ett bibliotek av nyttiga tips som anknyter till formsprutning, CNC-bearbetning och tillverkning av tillsatser, vilka behandlar designöverväganden för varje tjänst. Tipsen behandlar bland annat släppningsvinklar och sjunkmärken, gängade hål och svarvade delar samt olika 3D-utskriftsprocesser. Varje månad publicerar vi ett nytt designtips som hjälper dig att skapa de bästa möjliga prototyperna och produktionsdelarna.