Design Aids

Learn about the design elements, materials, and surface finishes of injection-molded parts by registering for our free design aids.


Design Cube

Vi har erfarit att det bästa sätten att lära sig om vår formsprutningsprocess, är att ha en riktig plastdel i dina händer. Det är därför vi skapat den kostnadsfria Design Cuben, som visar detaljer som är för tunna eller för tjocka, har dåliga fogar, uppvisar korrekta och felaktiga ribbor och andra element att tänka på när Du konstruerar för formsprutning.

Protogami

De tredimensionella flexagonerna i protogamin bildar en kontinuerlig kaleidocykel som visar en olik uppsättning triangelytor varje gång den vrids kring sina ledade förband. Designhjälpen låter produktkonstruktörer och ingenjörer se allmänt använda plastmaterial gjutna i en uppsättning olika ytfinishar.

 

 


Demoform

Denna designhjälp visar den mekaniska grunden för A- och B-sidan av ett verktyg samarbetar under formsprutningsprocessen när man skapar plastdelar. Demoformen visar funktionen hos skjutbara delar, ingötstappar och fördelningskanaler, utstötartappar och -plattor samt förhållandet mellan kärna och kavitet. Den hjälper personer som håller på att lära sig om formsprutning att visualisera processen och fungerar utmärkt som hjälp för utbildare.

Torus

Torusen är fylld med komplexa egenskaper: bajonetter, text på ribborna, växlar, med mera. Vi skapade denna designhjälp för att visa att avancerade egenskaper hos delarna kan erhållas med snabba produktionsprocesser. Torusen har tre sektioner som kopplas samman, och var och en av dessa lyfter fram egenskaper som betjänar olika syften vid konstruktion av detaljer.

 

Hartspussel

Hartspusslet omfattar äkta prover på nio allmänt använda hartser som omfattar en stor mängd tillämpningar. Registrera dig idag för att få ditt avgiftsfria hartspussel. Du måste dock själv bygga ihop det (lycka till med det).

 

 

 

Material Selectors

Denna materialväljare i fickstorlek fungerar som en snabbreferens för att hjälpa dig hitta rätt plast- och metallmaterial för ditt nästa projekt. Den listar särskilda mått och egenskaper som ser till att du har det lämpligaste materialet och processen för den tillämpning din del ska ingå i.