Inspektions- och mättjänster

 

För delar som tillverkas här på Protolabs erbjuder vi ett antal mät- och inspektionstjänster – från kvalitetsdokumentation för godkännande av delar till detaljerade dimensionsinspektionsrapporter. Leveranstiderna för varje process varierar och beror på faktorer som delarnas komplexitet och kvantitet.

Från enkla provexemplar (ISIR) till storskalig volymproduktion: vi har kapacitet att hjälpa till med era omedelbara behov.

Kvalitetsinspektionsrapport

QIR inkluderas i er ProtoQuote, tillgänglig på begäran, och slutförs som en del av den vanliga formsprutningsprocessen.

Detaljerad mätrapport  

Med en Co-ordinate Measurement Machine (CMM) kan vi producera rapporter som kan inkludera ett obegränsat antal dimensioner. De flesta GD&T-mättyperna erbjuds också. 

Part Approval Process Package (det viktigaste från PPAP/EMBP)

PPAP/EMPB är standardiserade processer som är typiska inom bilindustrin och som dokumenterar tillverkningsprocessen och reproducerbarheten. Vi erbjuder många av industrins 19 standardsteg, t.ex. process-FMEA, kontrollplan, ISIR och inspektionsrapporter. Kontakta din säljare för detaljerad information.

 

INSPEKTIONSRAPPORTER

Kvalitetsinspektionsrapport

Mätning av X, Y och Z på 1 del
Ledtid: Tillhandahålls med provexemplar/delar. Beställ vid förfrågan (ingen extra kostnad)

Detaljerad mätrapport

Ledtid: 5+ arbetsdagar
Extra kostnad: P.O.A. (pris vid förfrågan)
Begärda indata:

  • CAD för del
  • 2D-ritning med dimensioner som ska inspekteras
  • Kvalitet på delar som ska inspekteras

Ej godkänd: Formulär från kund

Part Approval Process Package

Ledtid: 5+ arbetsdagar (minst)
Extra kostnad: P.O.A. (pris vid förfrågan)
Begärda indata:

  • CAD för del
  • 2D-ritning med dimensioner som ska inspekteras
  • Kvalitet på delar som ska inspekteras

Ej godkänd: Formulär från kund


Begär mer information

Tack för att du begär mer information. Vi kommer snart att vara i kontakt.

Begär mer information
800