Inspektions- och mättjänster

 

För delar som tillverkas här på Protolabs erbjuder vi ett antal mät- och inspektionstjänster – från kvalitetsdokumentation för godkännande av delar till detaljerade dimensionsinspektionsrapporter. Leveranstiderna för varje process varierar och beror på faktorer som delarnas komplexitet och kvantitet.

Från enkla provexemplar (ISIR) till storskalig volymproduktion: vi har kapacitet att hjälpa till med era omedelbara behov.

Kvalitetsinspektionsrapport

QIR inkluderas i er ProtoQuote, tillgänglig på begäran, och slutförs som en del av den vanliga formsprutningsprocessen.

Detaljerad inspektionsrapport

Med hjälp av en laserskanner kan vi tillhandahålla omfattande 3D-datainspektioner. Diagram helt i färg, funktionsanalys med mera.

Detaljerad mätrapport  

Med en Co-ordinate Measurement Machine (CMM) kan vi producera rapporter som kan inkludera ett obegränsat antal dimensioner. De flesta GD&T-mättyperna erbjuds också. 

Part Approval Process Package (det viktigaste från PPAP/EMBP)

PPAP/EMPB är standardiserade processer som är typiska inom bilindustrin och som dokumenterar tillverkningsprocessen och reproducerbarheten. Vi erbjuder många av industrins 19 standardsteg, t.ex. process-FMEA, kontrollplan, ISIR och inspektionsrapporter. Kontakta din säljare för detaljerad information.

 

INSPEKTIONSRAPPORTER

Kvalitetsinspektionsrapport

Mätning av X, Y och Z på 1 del
Ledtid: Tillhandahålls med provexemplar/delar. Beställ vid förfrågan (ingen extra kostnad)

Detaljerad mätrapport

Ledtid: 5+ arbetsdagar
Extra kostnad: P.O.A. (pris vid förfrågan)
Begärda indata:

  • CAD för del
  • 2D-ritning med dimensioner som ska inspekteras
  • Kvalitet på delar som ska inspekteras

Ej godkänd: Formulär från kund

Part Approval Process Package

Ledtid: 5+ arbetsdagar (minst)
Extra kostnad: P.O.A. (pris vid förfrågan)
Begärda indata:

  • CAD för del
  • 2D-ritning med dimensioner som ska inspekteras
  • Kvalitet på delar som ska inspekteras

Ej godkänd: Formulär från kund


Metrologiskt laboratorium

Vi erbjuder dimensionell inspektion med hjälp av en maskin för koordinatmätning (co-ordinate measurement machine, CMM) och 3D-laserskanning i ett separat temperatur- och fuktkontrollerat samt övervakat rum, förutom den fysiska mätningen med hjälp av mätare och skjutmått så som du kan förvänta dig.

Maskin för koordinatmätning

Vår taktila maskin för koordinatmätning är en kontaktmätenhet som mäter ett objekts yta genom ta mått på separata punkter med hjälp av en sond.  Enheten kan hitta precis exakt plats för punkten eftersom den fungerar med hjälp av ett kartesianskt system med X-, Y- och Z-axlar.  Den har en volymetrisk precision på (2,1 + 0,4 L/100) µm.

3D-laserskanning

3D-laserskannern tillhandahåller kontaktlös full skanning av delen för att ge dig en 3D-färgkarta så att du omedelbart kan jämföra den med din ursprungliga CAD med hjälp av GOM-inspektionsprogramvara.  Det är ett mycket snabbt sätt att kontrollera att din del motsvarar dina behov.  Skannern har en skanningshastighet på 320,000 mätningar i sekunden och en upplösning på 0,02 mm.

Med denna teknik kan vi producera en digital inspektionsrapport som innefattar helfärgsskisser, funktionsanalyser med mera.

Begär mer information

Tack för att du begär mer information. Vi kommer snart att vara i kontakt.

Begär mer information
800