Reverse engineering och komponentmätning

Denna tjänst är en effektiv metod för att skapa digitala CAD-data, då information om den ursprungliga CAD-modellen saknas. Med användande av befintliga delar möjliggör vår kompetens att vi fastställer delens geometri och snabbt skapar en CAD-modell av delen (STL). Därefter kan Protolabs använda CAD-modellen för att skapa 3D-utskrivna delar.

Våra tillämpningsingenjörer kan ge dig råd beträffande följande tjänster:

  • digital inspelning och återskapande av skadade delar (inköp av reservdelar)
  • komplett mätning av delar för kvalitetskontroll
  • tillverkning av 3D-utskrivna reservdelar för föråldrade eller delar som inte längre produceras och för vilka CAD-data inte finns

Begär mer information

Tack

Om du vill diskutera våra ytterligare kompetenser i detalj, ber vi dig fylla i blanketten. När vi får dina kommentarer kommer en specialist i vårt team att kontakta dig så fort som möjligt.