Reverse engineering och komponentmätning

Denna tjänst är en effektiv metod för att skapa digitala CAD-data, då information om den ursprungliga CAD-modellen saknas. Med användande av befintliga delar möjliggör vår kompetens att vi fastställer delens geometri och snabbt skapar en CAD-modell av delen (STL). Därefter kan Protolabs använda CAD-modellen för att skapa 3D-utskrivna delar.

Våra tillämpningsingenjörer kan ge dig råd beträffande följande tjänster:

 • digital inspelning och återskapande av skadade delar (inköp av reservdelar)
 • komplett mätning av delar för kvalitetskontroll
 • tillverkning av 3D-utskrivna reservdelar för föråldrade eller delar som inte längre produceras och för vilka CAD-data inte finns

System.InvalidOperationException: Could not find the view ~/Views/MacroPartials/Protoworks Form.cshtml, the following locations were searched: 
~/Views/MacroPartials/Protoworks Form.cshtml
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.EnsureViewObjectDataOnResult(ControllerBase controller, ViewResultBase result)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in e:\protolabsUS\webs\ProtoLabs.Web\5606\content\Views\Partials\grid\editors\macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in e:\protolabsUS\webs\ProtoLabs.Web\5606\content\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20