Målning och skräddarsydd slutbearbetning

Protolabs erbjuder ett omfattande sortiment av alternativ för ytbehandling. Dessa tjänster gäller för enskilda delar eller hela sammanställningar.  Vi har en specialutrustad efterbehandlingsavdelning med ett särskilt team som stöder ditt projekt från förberedelser till leverans av delarna.

Våra efterbehandlingstjänster omfattar:

 • Våra efterbehandlingstjänster omfattar:
 • Projektsupport och individuell konsultation av vårt kundansvariga team
 • Ytbehandling av efterbehandlade delar (t.ex. slipning och polering)
 • Målning (inklusive allt förberedande arbete)
 • Målfärger och lacker levereras enligt alla tillämpliga standarder (RAL, Pantone ...)

Exempel och tillämpningar:

Klar finish på genomskinliga stereolitografidelar

I denna process ges komponenten (eller hela sammanställningen) en högklassig ytbehandling. Fördelen med detta är att eventuella spår efter produktionsmetoden minskas avsevärt. För det andra beläggs ytorna med en klarlack. Resultatet är ett högklassigt och nästan helt genomskinligt utseende.

Tillämpning: prototyper, utställningsmodeller

Målning av 3D-utskrivna delar med standardfärg

Tjänsten är särskilt användbar för OEM-beläggning av bildelar.

Komponenten får en ytbehandling med likadant utseende och likadan känsla som produktionsdelen. Materialstrukturen förbättras, eftersom lacken ger väder- och UV-skydd.

Tillämpning: prototyper, presentationer, små serier

Sammanställning

Vårt team stöder förberedandet av CAD-fildata och tillverkningen av enskilda delar. Efter att delarna har tillverkats, monteras delarna sömlöst på en monteringsram, varefter ytorna efterbehandlas enligt kundens krav.

System.InvalidOperationException: Could not find the view ~/Views/MacroPartials/Protoworks Form.cshtml, the following locations were searched: 
~/Views/MacroPartials/Protoworks Form.cshtml
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.EnsureViewObjectDataOnResult(ControllerBase controller, ViewResultBase result)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in e:\protolabsUS\webs\ProtoLabs.Web\5606\content\Views\Partials\grid\editors\macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in e:\protolabsUS\webs\ProtoLabs.Web\5606\content\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20