Formar och verktyg

Våra specialister på bearbetning kan skapa formar och verktyg för formsprutning exakt enligt dina specifikationer.  Om din design till exempel uppnår gränserna för ett automatiserat produktionsprojekt, kan vi stöda dig i genomförandet genom vårt projektledningsteam.

Vår utökade CNC-bearbetningscentral låter oss genomföra projekt flexibelt och i stor skala. Vi erbjuder dig

 • Komplexa delar (upp till 30 underskärningar)
 • Långa delar över 100 mm till till cirka 300 mm
 • Mätrapporter, inspektion av första artikel
 • Mätrigg
 • Mindre toleranser -> DIN ISO 2768-m
 • Varierade injektionsställen
 • Konform kylning
 • Avståndsmätning av verktygskonturer

System.InvalidOperationException: Could not find the view ~/Views/MacroPartials/Protoworks Form.cshtml, the following locations were searched: 
~/Views/MacroPartials/Protoworks Form.cshtml
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.EnsureViewObjectDataOnResult(ControllerBase controller, ViewResultBase result)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in e:\protolabsUS\webs\ProtoLabs.Web\5606\content\Views\Partials\grid\editors\macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in e:\protolabsUS\webs\ProtoLabs.Web\5606\content\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20