Efterbearbetning av 3D-utskrivna metalldelar

3D-metallutskrift eller direkt metall lasersintring (DMLS) ger möjligheter att designa delar som gör att konstruktören kan utforska och skapa geometrier som ligger utanför gränserna för alla andra produktionsprocesser.  För att stöda denna process, erbjuder Protolabs en särskild efterbehandling av DMLS-komponenter för att skapa överlägsen ytfinish och egenskaper.

Alternativ:

 • Tillverkning av komplexa geometrier på en kort tid
 • Exakt finish för ytor (t.ex. blanksvarvning)
 • Uppfyllande av exakta toleranser
 • Omfattande sortiment av gängor
 • Montering av undersammanställningar

 


System.InvalidOperationException: Could not find the view ~/Views/MacroPartials/Protoworks Form.cshtml, the following locations were searched: 
~/Views/MacroPartials/Protoworks Form.cshtml
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.EnsureViewObjectDataOnResult(ControllerBase controller, ViewResultBase result)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in e:\protolabsUS\webs\ProtoLabs.Web\5606\content\Views\Partials\grid\editors\macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in e:\protolabsUS\webs\ProtoLabs.Web\5606\content\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20