Sekundära tjänster

Våra tekniska team är specialiserade på komplexa formsprutningar, skräddarsydda 3D-utskrivna plastdelar och CNC-bearbetad finish för delar som byggts med hjälp av direkt metall lasersintring (DMLS). Vår långa erfarenhet ger dig delar som tillverkats exakt enligt dina specifikationer.
Våra tekniska team är specialiserade på komplexa formsprutningar, skräddarsydda 3D-utskrivna plastdelar och CNC-bearbetad finish för delar som byggts med hjälp av direkt metall lasersintring (DMLS). Vår långa erfarenhet ger dig delar som tillverkats exakt enligt dina specifikationer.

 


Målning och skräddarsydd
slutbearbetning
Målning och skräddarsydd slutbearbetning
Målning och skräddarsydd slutbearbetning
Formar och
verktyg
Formar och verktyg
Formar och verktyg
Efterbearbetning av
3D-utskrivna metalldelar
Efterbearbetning av 3D-utskrivna metalldelar
Efterbearbetning av 3D-utskrivna metalldelar
För kunder vars delar är gamla och inga CAD-data finns tillgängliga, erbjuder vi reverse engineering och projektstöd.

System.InvalidOperationException: Could not find the view ~/Views/MacroPartials/Protoworks Form.cshtml, the following locations were searched: 
~/Views/MacroPartials/Protoworks Form.cshtml
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.EnsureViewObjectDataOnResult(ControllerBase controller, ViewResultBase result)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in e:\protolabsUS\webs\ProtoLabs.Web\5606\content\Views\Partials\grid\editors\macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in e:\protolabsUS\webs\ProtoLabs.Web\5606\content\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20