Möt juryn

Juryn för priset Cool Idea Award består av tankeledare, påverkare och ingenjörer inom branschen. I slutet av varje ansökningsperiod granskar juryn de inlämnade bidragen och söker efter de mest lovande och livsförbättrande idéerna. Vi har tre permanenta domare och en gästdomare som deltar vid ett enda program per kvartal.


John Tumelty, Protolabs 

John är tidigare Managing Director vid Protolabs Europe. Han gick i pension ur den rollen år 2017. Efter 12 år då han byggde upp Protolabs i Europa, från ett par maskiner i Telford till den omfattande verksamhet vi har i dag, är John jätteglad över att komma tillbaka som domare för Cool Idea Award. John har ingenjörsexamen och är en tankeledare inom digital tillverkning och innovation och han bidrar med kunskap och erfarenhet till ett program som kommer att medföra att inspirerande koncept blir till verkliga produkter.


Johannes Gartner

Johannes forskar om additiv tillverkning och eventuella disruptiva teknologier och verkar som biträdande professor vid Institute for Innovation Management vid Johannes Kepler University i Linz, som forskare efter doktorsstudierna vid Institutet för företagsadministration vid Aalto-universitetet i Helsingfors och som föreläsare vid University of Applied Sciences Technikum i Wien. Han är även medgrundare och VD för 3Druck.com, Tysklands ledande onlinetidskrift för additiv tillverkning.Catherine Moal

Catherine är tidigare chefredaktör för Usine Nouvelle och nuvarande chefredaktör för Alliancy Le Mag. Hon skriver även regelbundet för dagliga affärstidningen Les Echos. Catherine har erfarenhet av digital teknologi, digital transformation, industri, ekonomi och territorier och hon arbetar mycket ingående med ämnet innovation. Hon har högt anseende inom bland kollegorna inom startup-världen, ”French Tech”, och är en tankeledare i fråga om ”framtidens industri”.