Cool Idea

Vi bidrar till att en livräddande idé blir verklighet

För sjukhuspatienter på allmänmedicinska avdelningar är nu ett övervakningssystem med potential att rädda liv, ett steg närmare att förverkligas, tack vare Protolabs pris European Cool Idea Award.

Evo Sensor
Evo Sensor

Evo System som tillverkas av norska startup-företaget Moon Labs är en diskret, trådlös och förmånlig lösning som tillhandahåller kontinuerliga livsviktiga hälsodata.
Precis som med många av de bästa idéerna i livet skapades Evo System av ett litet team som en reaktion på ett verkligt behov som inte uppfylldes. Företaget hade redan tillverkat prototyper för systemet med sin egen teknik för 3D-printning men behövde tillverka större volymer för testning inom pilotprojekt samt kliniska prövningar på norska sjukhus

Övervakningssystemet består av tre element: Evo Sensor som är en liten trådlös biogivare för engångsbruk och som sitter bekvämt bakom patientens öra. Givaren mäter hjärt- och andningsrytmen samt syrehalten i blodet kontinuerligt i upp till fem dagars tid. Evo Gateway använder kommunikationssystemet Fast Healthcare Interoperability Resources, eller FHIR, till att sända dessa data till molnet och där integreras de direkt med patientens elektroniska journal. Den sista delen, Evo Central, är en programvara som läkare och sjuksköterskor kan använda till att spåra flera av patienternas livsviktiga data över tid. Programmet beräknar tidiga varningspoäng för att dra uppmärksamhet till eventuell försämring av patientens hälsa som kräver åtgärder.

Efter att ha tagit fram prototyper för sin design för att bevisa att konceptet var bra var näst steg för Moon Labs att låta tillverka systemet för testning inom pilotprojekt samt för kliniska prövningar på sjukhus.  För ett litet startup-företag kan sådana kostnader vara oöverkomliga så Moon Labs beslutade sig för att anmäla sig till Protolabs pris European Cool Idea Award.  Priset erbjuder små företag möjligheten att förverkliga sina koncept genom att ge dem ett stipendium för tillverkning av prototyper eller för en första produktionsomgång.

“European Cool Idea Award har i hög grad hjälpt oss att ta Evo System ett steg vidare i utvecklingen och närmare en faktisk lösning som kommer att rädda liv och skära ned sjukhusbudgetarna. Lösningen ska vara kostnadseffektiv så vi var tvungna att hitta ett sätt att masstillverka den för att sänka enhetspriserna.”
Evo Gateway
Evo Gateway

Produktansvarig och en av Moon Labs grundare, Tord Åsnes, använde Protolabs programvara för analys av tillverkningsbarheten (Design for Manufacturability, DFM) för att utveckla designen och göra den lämplig för framtida masstillverkning.

Då han talade om processen sade Åsnes: ”Jag tyckte att programvaran för DFM-analys var utmärkt. Efter att jag hade laddat upp min design visade programmet områden där det kunde vara problem med tillverkningen och föreslog sedan alternativa lösningar. Jag körde olika varianter av designen genom systemet och kom med hjälp av en applikationstekniker hos Protolabs fram till en design som motsvarade våra behov och som kunde formsprutas.

”European Cool Idea Award har i hög grad hjälpt oss att ta Evo System ett steg vidare i utvecklingen och närmare en faktisk lösning som kommer att rädda liv och skära ned sjukhusbudgetarna. Lösningen ska vara kostnadseffektiv så vi var tvungna att hitta ett sätt att masstillverka den för att sänka enhetspriserna.

”Samtidigt förekommer det mycket strikta bestämmelser och testning när man arbetar med medicinsk utrustning och vi måste följa dem. Allt detta tar tid och det innebär att kostnaderna för att finansiera nästa utvecklingssteg med en tillverkningspartner som har nödvändig expertis inom medicinsk utrustning, kunde ha varit oöverkomliga för oss.

”Protolabs European Cool Idea Award innebar att vi kunde utnyttja deras expertis för att förverkliga vår lösning och gå vidare till testning inom pilotprojekt och kliniska prövningar i en sjukhusmiljö Företaget hjälpte oss inte bara med vår design utan de gav oss också råd om vilka plaster av medicinsk kvalitet vi behövde använda.”

Evo Central
Evo Central

Nils Kristian Skjærvold är medicinsk chef hos Moon Labs och seniorkonsult vid avdelningen för kardioartritisk anestesi och intensivvård vid S:t Olavs sjukhus i Norge. Han förklarar vikten av Evo System så här: ”Även om intensivvårdspatienterna övervakas regelbunden får vi inte glömma att de som får allmänmedicinsk vård på sjukhusen ändå är mycket sjuka. Det finns alltid en möjlighet att deras kondition kan försämras eller att de får hjärt- eller andningsstillestånd.

”När vi blir kallade till en akut situation har vi ibland ingen aning om hur länge en person har haft stillestånd. En sådan situation är livshotande och kan innebära att personen hamnar på intensivvårdsavdelningen där vården är dyr, eller i ännu värre fall, att personen mister livet.

”Evo System är ett kostnadseffektivt sätt att övervaka patienter på allmänmedicinska avdelningar eller i salarna så att den medicinska personalen kan upptäcka eventuella försämringar i förväg och vidta korrigerande åtgärder omedelbart.”

Efter en första produktionsomgång på 500 Evo Sensor-givare och 100 Evo Gateway-enheter. Moon Labs hoppas sedan att få CE-märkning och kunna tillverka systemet före början av 2021.

Peter Richards, Director of Marketing and Communications hos Protolabs, beskriver Cool Idea Award så här: ”Det finns mängder av potentiellt banbrytande lösningar som Evo System som bara väntar på att vi ska använda dem för att förvandla våra liv.

”Tyvärr ligger problemet ofta i hur man i praktiken kan förverkliga dessa koncept. Något kan se bra ut på papper eller som CAD-design, men för många små eller startup-företag finns det helt enkelt inte resurser och/eller expertis till att förverkliga idéerna. Det är därför som vi har introducerat vårt European Cool Idea Award.”

Priset ger upp till 100 000 GBP i Protolabs-tillverkningstjänster för att innovativa tänkare ska kunna använda priset till att bygga prototyper eller till och med köra en första produktionsrunda. Priset är uppdelat på fyra kvartalsvis återkommande prisprogram.

Mer information får du om du besöker https://www.protolabs.se/om-oss/cool-idea-tavlingen/